Update Coronavirus - sportdienst

Onderwerp: Update richtlijnen Nationale Veiligheidsraad

 

Beste sportvereniging en gebruikers van de sportaccommodaties,

 

De nationale veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april om de strenge coronamaatregelen stapsgewijs te versoepelen.

 

Vanaf 4 mei gelden de volgende richtlijnen:

  • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal 2 personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak +2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
  • Vb nieuw toegelaten: tennis, golf, vissen, kajak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief.
  • Wat betreft het gebruik van materiaal (speren, tennisballen, …):
    Elke sport is daarin anders. De momenteel gekende coronamaatregelen spreken zich nog niet uit (het zou kunnen dat we daarover meer gaan lezen in de uitvoeringsbesluiten) over het delen van materiaal, maar weet dat dit een bron van besmetting kan zijn. Het is dus aan te raden de richtlijnen van jullie federatie te bekijken.

 

 

De Nationale veiligheidsraad maakte ook een stappenplan bekend dat voor de sportsector vanaf 4 mei in fases zal worden toegepast (zie onderstaande link). Omdat er voor de sportsector toch nog onduidelijkheden zijn, heeft men extra duiding gevraagd omtrent volgende prioritaire vragen:  https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/heropstart-sportsector-fase-1-nieuwe-regelgeving-vanaf-4-mei/

 

De beslissing omtrent het al dan niet doorgaan van de sportkampen in de zomer is uitgesteld naar eind mei.

 

Nog veel goede moed in deze vreemde tijden,

blijf gezond en blijf bewegen in/rond uw kot,

Mvg,

Mireille Vanoosterhout