Terreinen niet betreden

!!! AANDACHT AANDACHT !!!
Beste leden, supporters en dorpsgenoten. Onze vrijwilligers hebben al onze pleinen (ook trainingsplein) ingezaaid met het oog op het aankomend seizoen. GELIEVE NIET MEER TE VOETBALLEN OP ONZE TERREINEN! DANK BIJ VOORBAAT. DE VRIJWILLIGERS