Sponsoring

Dat KOFC een groeiende club is, kan je naast op het sportieve vlak ook merken aan het groeiend aantal sponsors. Onze club is er zich van bewust dat de eigen website daarom, naast een belangrijke informatiekanaal voor clubleden, ouders en supporters, tevens een ideaal hulpmiddel is om onze sponsors in honderden, zoniet duizenden woonkamers binnen te kunnen brengen. Want iedere sponsor wordt, naast zijn sponsorkeuze, op deze website mooi in beeld gebracht. Hierbij kunnen bezoekers van onze website rechtstreeks met onze sponsors contact nemen via de links naar hun website of mailadressen. Wilt U KOFC ook sponsoren, neem dan contact met één van onderstaande contatcpersonen of een van de andere bestuursleden die U graag doorverwijzen. Uw sponsoring is in ieder geval een hulpmiddel om ons te helpen bij het realiseren van onze grootste doelstelling, om jongeren volwaardig te leren en laten participeren in onze huidige maatschappij. De Kon Opitter FC dankt U bij voorbaat voor uw sponsorhulp voor het realiseren van haar grootste doelstelling, om jongeren volwaardig te leren en te laten participeren in onze huidige maatschappij.
HOUSEN Yves 0495 56 36 01 housenyves@hotmail.com
- Hoofdsponsor - Boardingsponsor - Kledingsponsor jeugd - Westrijdbalsponsor - Jeugdboardingsponsor Neem gerust contact met de contactpersonen. Deze geven U vrijblijvend uitleg over de verschillende mogelijkheden die er zijn om een KOFC-sponsor te worden.
Kom alle thuiswedstrijden meemaken : Als hoofd- of boardingsponsor van de eerste ploeg krijgt U 2 gratis abonnementen voor één voetbalseizoen, om samen met uw partner of bedrijfspartner de thuiswedstrijden te volgen. Tevens kan U uitgenodigd worden om samen met een wedstrijd- balsponsor de wedstijd te kunnen volgen vanuit onze Club 2010. Wedstrijdbalsponsor : Als wedstrijdbalsponsor van het eerste elftal krijgt U, samen met enkele collega's of vrienden, gratis toegang voor desbetreffende wedstrijd waarvoor U de wedstrijdbal sponsort, en kan U de wedstrijd volgen vanuit onze Club 2010. Reclamespots In onze kantine staan 3 grote 21" LCD computerschermen, duidelijk in het zicht van de kantinebezoekers. Een presentatie met uw logo's (met begeleidende teksten) zal voor, tijdens en na de wedstrijd aan het publiek getoond worden. Ook tijdens de jeugdwedstrijden, zal hier maximaal gebruik van gemaakt worden.
Naambekendheid verhogen Uit een studie naar de effectiviteit van sponsoring, weet men dat 1 op de 5 Vlamingen een link kunne leggen tussen een sponsor en een voetbalclub. Uw naam zal verbonden worden aan een club, en hoe meer belangstelling voor onze club, des te meer zal uw naam bekend en bekeken worden. Jeugd en competitie Dankzij U als sponsor kan KOFC een volledige structuur uitbouwen van jeugd tot 1ste elftal. 20% van de werkingsmiddelen haalt de club uit sponsoring via naamsvermelding op boardings en shirtsponsoring (incl trainingsvesten e.d.) Op uw eigen site kunt u vermelden dat U sponsor bent van KOFC, en zo ziet men dat U meewerkt aan de ontwikkeling van sport in uw eigen regio. Op sportief vlak wenst KOFC een standvastige derde provincialer te worden en dit met jongeren uit onze eigen gemeente. Een platform creëren voor uw (toekomstige) klanten Door de aanwezigheid op lokaal niveau zal men aan U denken voor een volgende bestelling, uw naam zal snel herhaald worden, U zal op aandacht kunnen rekenen. In onze kantine en op onze website zal uw bedrijfslogo aanwezig zijn en U zal er zeker op aangesproken worden door mensen uit uw eigen regio.