Perspectief heropstart voetbal – vooruitblik op situatie na 09-06-2021 (voetbal Vlaanderen)

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde op 24-05-2021 het ontwerp van Ministerieel Besluit (MB) met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Hieronder de voornaamste bepalingen m.b.t. ons voetbal die vanaf 9 juni zouden gelden. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden. Van zodra het MB definitief gepubliceerd is worden de geldende protocollen aangepast en gepubliceerd.

Wedstrijden en trainingen kunnen opnieuw outdoor én indoor vanaf 09-06-2021

Zaterdag 08-05-2021 tot en met dinsdag 08-06-2021 (de huidige regels)

Voor U6 t.e.m. U13 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende (°2008 of later):

• Deze categorieën kunnen outdoor trainen met maximaal 25 spelertjes (excl. begeleiders).

• Deze categorieën kunnen indoor trainen met maximaal 10 spelertjes (excl. begeleiders).

• Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

Voor U14 t.e.m. U19 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende (°2007 t.e.m. °2002):

• Deze categorieën kunnen met 25 outdoor trainen (excl. begeleiders).

• Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

• Indoor trainen is niet mogelijk voor deze categorieën.

Voor U20, U21 en ouder maken we jullie attent op het volgende (°2001 of vroeger):

• Vanaf 8 mei kan er outdoor getraind worden in groepen van 25 (excl. begeleiders) met contact.

• Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

• Indoor trainen is niet mogelijk voor deze categorieën.

Woensdag 09-06-2021 tot en met woensdag 30-06-2021

Vanaf 09-06-2021 wordt er geen onderscheid meer gemaakt in leeftijdscategorieën.

Voor het algemeen zal in deze fase gelden:

- Wedstrijden en trainingen kunnen indoor doorgaan met maximaal 50 personen.

o Indoor publiek is mogelijk wanneer het toegelaten is door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

- Wedstrijden en trainingen kunnen outdoor doorgaan met maximaal 100 personen.

o Outdoor publiek is eveneens mogelijk wanneer toegelaten is door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM.

- Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

- Tornooien kunnen plaatsvinden. Of dat maximaal met (groepen van) 100 deelnemers (sportregels) of 50 deelnemers (activiteitenregels) is zal nog moeten blijken uit het MB en de vertaalslag van Sport Vlaanderen.

- Of de kleedkamers open mogen, en volgens welke richtlijnen, zullen wij later communiceren wanneer hier duidelijkheid over is.

- De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05u00 en 23u30.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

- publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;

- de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;

- een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;

- het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;

- de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;

- de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;

- de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

- de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.