GELDENDE CORONAMAATREGELEN VANAF 20/11/2021

Afgelopen woensdag 17 november 2021 besliste het Overlegcomité over een aantal nieuwe coronamaatregelen, vastgelegd in het Koninklijk Besluit van vrijdag 19 november 2021. Ze betreffen vooral en uitbreiding van de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket (CST).

De genomen maatregelen betreffen een update van de coronarichtlijnen die eerder van kracht waren. We geven een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector die vanaf 20 november van start gaan.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

MONDMASKERS

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar. Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers, enzovoort.

Je draagt dus bij het betreden van sportinfrastructuur altijd een mondmasker, tenzij in onderstaande gevallen:

·         Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. Tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)

·         Het publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken

Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

PUBLIEK

Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Afstand houden wordt wel aanbevolen en houd zeker rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.

Boven de drempel van 50 toeschouwers indoor en 100 outdoor zijn er niet langer twee mogelijkheden. Zonder CST kan men geen massa-evenementen meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgegeven. Enkel met CST is een massa-evenement nog mogelijk (voor iedere bezoeker), mits:

·         Toestemming van het lokale bestuur vanaf 50 personen indoor en 100 personen outdoor

·         Het voldoen aan de mondmaskerplicht

·         Het publiek beperkt is tot 75.000 personen

Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

Tot op heden mag in Vlaanderen het CST enkel opgevraagd worden voor publiek bij wedstrijden en voor consumerende klanten in het horecagedeelte. Voorlopig is het vooralsnog niet wettelijk om het CST te vragen aan sporters, trainers/coaches, scheidrechters, vrijwilligers, … De Vlaamse Sportfederatie goot alles in een handig overzicht.

Meer info over het gebruik van CST kan je hier vinden.

INDOOR INFRASTRUCTUUR

Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder).

De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt.

Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

·         indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

·         Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

·         We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

o    Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden

o    Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

o    Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).

o    Men haalt inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De hogervermelde maatregelen worden nog verder geduid in het basisprotocol sport en corona. Dit is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden komen te vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.