Coronamaatregelen vanaf 1 december 2020 (Voetbal Vlaanderen)

Brussel, donderdag 3 december 2020

Update Corona-maatregelen vanaf 1 december 2020

Vanaf 1-12-2020 zijn er nieuwe maatregelen en protocollen voor de sport in Vlaanderen van toepassing. Deze brengen beperkte versoepelingen voor de georganiseerde sportbeoefening voor personen ouder dan 12 jaar met zich mee. Dit werd beslist in het Overlegcomité van vrijdag 27-11-2020, nadien geofficialiseerd in het Ministerieel Besluit van zaterdag 28-11-2020 en ten slotte verduidelijkt in de officiële federale FAQ-communicatie van maandag 30-11-2020. Onze contacten beloven snel werk te maken van een uitbreiding, uiteraard binnen een veilig, sportief, mentaal en juist virologisch kader.

In het kort:

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

- voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:

o outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.

o op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

- voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:

o outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

o alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden

o of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

o met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op sportkamp zijn. Sportkantines blijven gesloten. Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen. Hieronder de sportprotocollen evenals de maatregelen voor de sportsector vanaf 1-12-2020.

• Algemeen protocol sport en corona - vanaf 1 december

• Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december

Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hierboven vermeld, verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008. Blijkbaar werkt men vandaag aan een verduidelijking. Wij brengen hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over.

Wat betekent dit vandaag voor de competities en de sporthervatting binnen Voetbal Vlaanderen?

De eerder verhoopte hervatting van de competities vanaf 4 januari 2021, na de toegelaten hervatting van de trainingen op 17 december 2020 vervalt. Dit is voor iedereen inmiddels duidelijk. Reden waarom de nieuwe kalender per 1 december ook niet meer officieel gepubliceerd is. We werken momenteel aan een oplossing op basis van de mogelijke hervatting van de trainingen vanaf 15 januari 2021, waarna competities mogelijk in de loop van februari 2021 kunnen hervatten.

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen zal dit dossier beslissen, rekening houdende met de coronasituatie, de wetgeving en de juiste en optimale praktijkmogelijkheden. Alleen al uit de diverse reacties kan simpel afgeleid worden dat elkeen in zijn analyse en advies volgen onmogelijk is. U hoort snel van ons, maar zeker niet voorafgaand aan de volgende bestuursvergadering van Voetbal Vlaanderen en de coronacrisiscel van de KBVB.

Positief nieuws hierboven is dat de voetbalclub als organisator, voor personen vanaf 13 jaar en ouder begeleide trainingen kan aanbieden per groepje van 4, inclusief de meerderjarige trainer of begeleider. Voorheen kon dit enkel in niet georganiseerd verband. We hopen dat zodra het samenscholingsverbod is beëindigd de verruiming van deze trainingen logischerwijze ook zal plaatsvinden. Volgens onze contactpersonen is dit een belangrijke stap op weg naar een niet meer gelimiteerde sporthervatting. De kleedkamersituatie, de toeschouwersaanwezigheid en de horecamogelijkheid zullen dan even logisch oplossingsgericht volgen.

Intussen mogen U13 en jonger nog altijd trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen. Voor de U13 zitten we vanaf 01-01-2021 tot en met de toekomstige hervatting voor oudere jeugdcategorieën in een patstelling, gezien het federaal ministerieel besluit U13 toelaat te sporten tot en met de leeftijd van 12 jaar en het nieuw protocol vanaf 01-01-2021 spreekt over spelers/speelsters geboren in 2009 en jonger. Dit is conform de vele vragen die hierover binnenstromen moeilijk, maar laat ons rekenen op een snelle oplossing waarbij de rechten van de jonge sporter centraal staan. Een eventuele wijziging zullen wij zo snel mogelijk communiceren.

Hopelijk winnen we met zijn allen snel de strijd tegen corona! We rekenen daarvoor op ieder van jullie.

Benny Mazur, Marc Van Craen, Secretaris-generaal Voorzitter