GELDENDE CORONAMAATREGELEN VANAF 20/11/2021

Afgelopen woensdag 17 november 2021 besliste het Overlegcomité over een aantal nieuwe coronamaatregelen, vastgelegd in het Koninklijk Besluit van vrijdag 19 november 2021. Ze betreffen vooral en uitbreiding van de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket (CST).

De genomen maatregelen betreffen een update van de coronarichtlijnen die eerder van kracht waren. We geven een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector die vanaf 20 november van start gaan.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

MONDMASKERS

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar. Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers, enzovoort.

Je draagt dus bij het betreden van sportinfrastructuur altijd een mondmasker, tenzij in onderstaande gevallen:

·         Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. Tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)

·         Het publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken

Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

PUBLIEK

Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Afstand houden wordt wel aanbevolen en houd zeker rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.

Boven de drempel van 50 toeschouwers indoor en 100 outdoor zijn er niet langer twee mogelijkheden. Zonder CST kan men geen massa-evenementen meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgegeven. Enkel met CST is een massa-evenement nog mogelijk (voor iedere bezoeker), mits:

·         Toestemming van het lokale bestuur vanaf 50 personen indoor en 100 personen outdoor

·         Het voldoen aan de mondmaskerplicht

·         Het publiek beperkt is tot 75.000 personen

Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

Tot op heden mag in Vlaanderen het CST enkel opgevraagd worden voor publiek bij wedstrijden en voor consumerende klanten in het horecagedeelte. Voorlopig is het vooralsnog niet wettelijk om het CST te vragen aan sporters, trainers/coaches, scheidrechters, vrijwilligers, … De Vlaamse Sportfederatie goot alles in een handig overzicht.

Meer info over het gebruik van CST kan je hier vinden.

INDOOR INFRASTRUCTUUR

Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder).

De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt.

Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

·         indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

·         Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

·         We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

o    Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden

o    Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

o    Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).

o    Men haalt inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De hogervermelde maatregelen worden nog verder geduid in het basisprotocol sport en corona. Dit is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden komen te vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

Coronamaatregelen 1 november 2021 - Toegang kantine

Vanaf 1 november is het gebruik van het Covid Save Ticket (CST) verplicht voor bezoekers vanaf 16 jaar en ouder als je op café of restaurant gaat. Dit is ook geldig voor voetbalkantines. Onze kantine is dus enkel toegankelijk mits het tonen van een geldig certificaat. Bereid je tijdig voor op het aanschaffen van de nodige documenten. Dit Covid Safe Ticket kan je voordien thuis afdrukken en meebrengen. Velen hebben de digitale toepassing op hun smartphone staan. Ook dit is voldoende.

Wij vragen je dit certificaat samen met je identiteitskaart spontaan te tonen bij de ingang van de kantine. Vrijwilligers zullen de QR-code op de pas scannen op geldigheid. Dit bepaalt of je toegang krijgt tot de kantine. Dit zijn voorschriften die ons opgelegd zijn door de regering, op straffe van zware boetes.

Om buiten op het terras iets te nuttigen, is geen coronapas vereist. Aan de toog iets afhalen is mogelijk, mits het dragen van het mondmasker.

Ook de toegang tot toiletten voor de mensen zonder pas blijft altijd mogelijk, mits het dragen van het mondmasker.

Hou rekening met wat oponthoud tijdens de pauze. We rekenen dan ook op je geduld en wees correct naar de vrijwilligers.

Laat dit je niet afschrikken om naar de wedstrijd te komen. We hebben je steun heel hard nodig.

Voornaamste wijzigingen sportprotocollen vanaf 27 juni.

 • We kunnen opnieuw onder normale omstandigheden sporten. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als in niet-georganiseerd verband.
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dat maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dat maximum 200 deelnemers.
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen.
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker).
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella.
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • Minderjarige deelnemers (en G-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
  • Zonder Covid Safe Ticket:
   • Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand.
   • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
  • Testevenementen – steeds met Covid Safe Ticket (vaccin / test / herstelcertificaat)
   • Binnen tot 4.000 personen
   • Buiten tot 5.000 personen
   • Zittend en/of staand, mondmasker en sociale afstand niet verplicht
  • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
  • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
  • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Federaal wordt nog bekeken of men een drempel zal invoeren waardoor deze procedures niet verplicht zijn voor kleine evenementen met minder toeschouwers dan de drempel. Van dit zo zou zijn, nemen we dit over in onze protocollen.

Perspectief heropstart voetbal – vooruitblik op situatie na 09-06-2021 (voetbal Vlaanderen)

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde op 24-05-2021 het ontwerp van Ministerieel Besluit (MB) met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Hieronder de voornaamste bepalingen m.b.t. ons voetbal die vanaf 9 juni zouden gelden. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden. Van zodra het MB definitief gepubliceerd is worden de geldende protocollen aangepast en gepubliceerd.

Wedstrijden en trainingen kunnen opnieuw outdoor én indoor vanaf 09-06-2021

Zaterdag 08-05-2021 tot en met dinsdag 08-06-2021 (de huidige regels)

Voor U6 t.e.m. U13 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende (°2008 of later):

• Deze categorieën kunnen outdoor trainen met maximaal 25 spelertjes (excl. begeleiders).

• Deze categorieën kunnen indoor trainen met maximaal 10 spelertjes (excl. begeleiders).

• Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

Voor U14 t.e.m. U19 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende (°2007 t.e.m. °2002):

• Deze categorieën kunnen met 25 outdoor trainen (excl. begeleiders).

• Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

• Indoor trainen is niet mogelijk voor deze categorieën.

Voor U20, U21 en ouder maken we jullie attent op het volgende (°2001 of vroeger):

• Vanaf 8 mei kan er outdoor getraind worden in groepen van 25 (excl. begeleiders) met contact.

• Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

• Indoor trainen is niet mogelijk voor deze categorieën.

Woensdag 09-06-2021 tot en met woensdag 30-06-2021

Vanaf 09-06-2021 wordt er geen onderscheid meer gemaakt in leeftijdscategorieën.

Voor het algemeen zal in deze fase gelden:

- Wedstrijden en trainingen kunnen indoor doorgaan met maximaal 50 personen.

o Indoor publiek is mogelijk wanneer het toegelaten is door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

- Wedstrijden en trainingen kunnen outdoor doorgaan met maximaal 100 personen.

o Outdoor publiek is eveneens mogelijk wanneer toegelaten is door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM.

- Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

- Tornooien kunnen plaatsvinden. Of dat maximaal met (groepen van) 100 deelnemers (sportregels) of 50 deelnemers (activiteitenregels) is zal nog moeten blijken uit het MB en de vertaalslag van Sport Vlaanderen.

- Of de kleedkamers open mogen, en volgens welke richtlijnen, zullen wij later communiceren wanneer hier duidelijkheid over is.

- De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05u00 en 23u30.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

- publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;

- de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;

- een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;

- het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;

- de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;

- de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;

- de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

- de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Coronamaatregelen Voetbal Vlaandere 18-05-2021

WE HOPEN OP EEN VLEKKELOZE EN CORONAVRIJE START VAN HET VOLGEND SEIZOEN

We hebben er zéér lang op moeten wachten. Eindelijk is het zover. We kunnen voor het eerst een helder en duidelijk perspectief op de heropstart van het voetbal, zoals we het kennen van vroeger, aan onze clubs aanbieden! Dit conform de beslissingen van het Overlegcomité op dinsdag 11-05-2021. Desondanks dit positief perspectief hadden we onze jeugdspelers toch graag reeds in de maanden mei en juni een wedstrijdje zien spelen.

Deze informatie is gebaseerd op het persbericht van de premier d.d. 11-05-2021. Wanneer Sport Vlaanderen communiceert zullen we onderstaande info verfijnen en concreter maken!

Onderstaande is nog steeds onder voorbehoud van vaccinaties en bezetting intensieve zorgen. Daarnaast moet het ook nog duidelijk worden in het federale Ministerieel Besluit hoe men de contactsporten zal beschrijven en wat daar de mogelijkheden zijn. Van zodra wij meer weten wordt iedereen ingelicht."

ZATERDAG 08-05-2021 TOT EN MET DINSDAG 08-06-2021

Voor U6 t.e.m. U13 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende (°2008 of later):

Deze categorieën kunnen outdoor trainen met maximaal 25 spelertjes (excl. begeleiders).

Deze categorieën kunnen indoor trainen met maximaal 10 spelertjes (excl. begeleiders).

Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

Voor U14 t.e.m. U19 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende (°2007 t.e.m. °2002): 

Deze categorieën kunnen met 25 outdoor trainen (excl. begeleiders). 

Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

Indoor trainen is niet mogelijk voor deze categorieën.

Voor U20, U21 en ouder maken we jullie attent op het volgende (°2001 of vroeger):

Vanaf 8 mei kan er outdoor getraind worden in groepen van 25 (excl. begeleiders) met contact.

Op training kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden, contact is mogelijk.

Indoor trainen is niet mogelijk voor deze categorieën.

 

WOENSDAG 09-06-2021 TOT EN MET WOENSDAG 30-06-2021

Vanaf heden wordt er geen onderscheid meer gemaakt in leeftijdscategorieën.

Voor het algemeen zal in deze fase gelden:

Wedstrijden en trainingen kunnen indoor nog niet doorgaan gezien voetbal een contactsport is. Meer info volgt bij publicatie MB.

Wedstrijden en trainingen kunnen outdoor doorgaan met maximaal 100 personen.

Outdoor publiek tot 400 personen – op veilige afstand van elkaar met mondmasker.

De kantines kunnen openen volgens de strikte horecaregels.

Of de kleedkamers open mogen, en volgens welke richtlijnen, zullen wij later communiceren wanneer hier duidelijkheid over is.

 

DONDERDAG 01-07-2021 TOT EN MET DONDERDAG 29-07-2021

Voetbalwedstrijden kunnen doorgaan zonder beperkingen in aantal deelnemers. Dit kan handig zijn voor de organisatie van (grote) tornooien.

Indoor publiek: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM). Zittend, met mondmasker en op veilige afstand.

Outdoor publiek: tot 2.500 personen op veilige afstand van elkaar met mondmasker.

De kantines kunnen openen volgens de strikte horecaregels.

Of de kleedkamers open mogen, en volgens welke richtlijnen, zullen wij later communiceren wanneer hier duidelijkheid over is.

 

VRIJDAG 30-07-2021 TOT EN MET DINSDAG 31-08-2021

Voetbalwedstrijden kunnen doorgaan zonder beperkingen in aantal deelnemers. Dit kan handig zijn voor de organisatie van (grote) tornooien.

Indoor publiek: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM). Zittend, met mondmasker en op veilige afstand.

Outdoor publiek: tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.

De kantines kunnen openen volgens de strikte horecaregels.

Of de kleedkamers open mogen, en volgens welke richtlijnen, zullen wij later communiceren wanneer hier duidelijkheid over is.

VANAF WOENSDAG 01-09-2021

Hier zijn nog geen criteria voor opgesteld. Maar we verwachten geen grote belemmeringen meer voor de organisatie van al het voetbal dat Voetbal Vlaanderen zal en kan aanbieden!

Coronamaatregelen vanaf 1 december 2020 (Voetbal Vlaanderen)

Brussel, donderdag 3 december 2020

Update Corona-maatregelen vanaf 1 december 2020

Vanaf 1-12-2020 zijn er nieuwe maatregelen en protocollen voor de sport in Vlaanderen van toepassing. Deze brengen beperkte versoepelingen voor de georganiseerde sportbeoefening voor personen ouder dan 12 jaar met zich mee. Dit werd beslist in het Overlegcomité van vrijdag 27-11-2020, nadien geofficialiseerd in het Ministerieel Besluit van zaterdag 28-11-2020 en ten slotte verduidelijkt in de officiële federale FAQ-communicatie van maandag 30-11-2020. Onze contacten beloven snel werk te maken van een uitbreiding, uiteraard binnen een veilig, sportief, mentaal en juist virologisch kader.

In het kort:

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

- voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:

o outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.

o op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

- voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:

o outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

o alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden

o of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

o met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op sportkamp zijn. Sportkantines blijven gesloten. Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen. Hieronder de sportprotocollen evenals de maatregelen voor de sportsector vanaf 1-12-2020.

• Algemeen protocol sport en corona - vanaf 1 december

• Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december

Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hierboven vermeld, verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008. Blijkbaar werkt men vandaag aan een verduidelijking. Wij brengen hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over.

Wat betekent dit vandaag voor de competities en de sporthervatting binnen Voetbal Vlaanderen?

De eerder verhoopte hervatting van de competities vanaf 4 januari 2021, na de toegelaten hervatting van de trainingen op 17 december 2020 vervalt. Dit is voor iedereen inmiddels duidelijk. Reden waarom de nieuwe kalender per 1 december ook niet meer officieel gepubliceerd is. We werken momenteel aan een oplossing op basis van de mogelijke hervatting van de trainingen vanaf 15 januari 2021, waarna competities mogelijk in de loop van februari 2021 kunnen hervatten.

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen zal dit dossier beslissen, rekening houdende met de coronasituatie, de wetgeving en de juiste en optimale praktijkmogelijkheden. Alleen al uit de diverse reacties kan simpel afgeleid worden dat elkeen in zijn analyse en advies volgen onmogelijk is. U hoort snel van ons, maar zeker niet voorafgaand aan de volgende bestuursvergadering van Voetbal Vlaanderen en de coronacrisiscel van de KBVB.

Positief nieuws hierboven is dat de voetbalclub als organisator, voor personen vanaf 13 jaar en ouder begeleide trainingen kan aanbieden per groepje van 4, inclusief de meerderjarige trainer of begeleider. Voorheen kon dit enkel in niet georganiseerd verband. We hopen dat zodra het samenscholingsverbod is beëindigd de verruiming van deze trainingen logischerwijze ook zal plaatsvinden. Volgens onze contactpersonen is dit een belangrijke stap op weg naar een niet meer gelimiteerde sporthervatting. De kleedkamersituatie, de toeschouwersaanwezigheid en de horecamogelijkheid zullen dan even logisch oplossingsgericht volgen.

Intussen mogen U13 en jonger nog altijd trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen. Voor de U13 zitten we vanaf 01-01-2021 tot en met de toekomstige hervatting voor oudere jeugdcategorieën in een patstelling, gezien het federaal ministerieel besluit U13 toelaat te sporten tot en met de leeftijd van 12 jaar en het nieuw protocol vanaf 01-01-2021 spreekt over spelers/speelsters geboren in 2009 en jonger. Dit is conform de vele vragen die hierover binnenstromen moeilijk, maar laat ons rekenen op een snelle oplossing waarbij de rechten van de jonge sporter centraal staan. Een eventuele wijziging zullen wij zo snel mogelijk communiceren.

Hopelijk winnen we met zijn allen snel de strijd tegen corona! We rekenen daarvoor op ieder van jullie.

Benny Mazur, Marc Van Craen, Secretaris-generaal Voorzitter

Vorming scheidsrechter in 1 dag

Bureau Arbitrage Limburg richt een cursus Referee in one day in.

Dit op zaterdag 21 november van 8 u.tot 17u.30

De cursus is gratis.

 

Locatie:

Voetbalclub Neeroeteren FC

Borglaan te Neeroeteren.

 

Kandidaten moeten minstens 15 jaar zijn, medisch geschikt zijn en toegewezen aan een werkende club van Voetbal Vlaanderen.

Kandidaten ouder dan 18 jaar moeten een uittreksel uit het strafregister type 2 voorleggen.

 

Inschrijvingen en/of inlichtingen :

Prov. secretariaat Bureau Arbitrage

Tel. 011/28.16.30

E-mail: carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be

Beslissing Voetbal Vlaanderen 13 oktober 2020

Betreft: beslissingen Bestuur inzake corona en competities vanaf 14-10-2020

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.

Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

- Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.

- Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.

Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld.

Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.

Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige toen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan.

Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

Beslissing Voetbal Vlaanderen 29-07-2020 betreffende maatregelen Corona

Na de beslissingen van de Veiligheidsraad op maandag 27 juli bleef er voor de voetballiefhebber veel onduidelijkheid rond welke activiteiten al dan niet toegelaten zijn. Na advies bij diverse partijen maar vooral in het belang van de veiligheid van de actieve voetballer en voetballiefhebbers kwam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen op dinsdag 28 juli in spoedzitting bijeen. In deze vergadering werden volgende beslissingen genomen voor de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 25 augustus:

• Voor seniores (vrouwen en mannen) mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal. Ook oefenwedstrijden in Wallonië of het buitenland zijn niet toegestaan.

• De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief geannuleerd.

• Na overleg met de KBVB, worden de eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie bij de mannen (Croky-cup) tot nader order uitgesteld. Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen uitgesteld.

• Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21 zijn niet toegelaten.

• Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden.

• Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen.

In de provincie Antwerpen kan tot en met U17 getraind worden. Vanaf U18 zijn contactsporten verboden zodat enkel getraind kan worden zonder contact met inachtname van de veiligheidsafstand. Indien dit laatste verstrengd zou worden door de publicatie van de beslissing van de gouverneur kan dit nog aangepast worden.

Bovenstaande maatregelen gelden voor clubs die met teams deelnemen aan een competitie waar de organisatie volledig in handen van Voetbal Vlaanderen ligt. Teams die aantreden in reeksen waar de organisatie waargenomen wordt door de Pro League of de KBVB kunnen wel nog oefenwedstrijden inplannen tegen teams die in gelijkaardige reeksen aantreden. Concreet gaat dit in het veldvoetbal hier om teams die uitkomen in de volgende competities : Jupiler Pro League (mannen), Kampioenschap 1B (mannen), U21 en U18 Pro League (mannen), 1ste nationale en beloften 1ste nationale (mannen), Super League (vrouwen) en 1e en 2e nationale (vrouwen).

In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden. Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.

Rond de opstart van de competitie bij de seniores (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een beslissing genomen worden. Hierbij zal Voetbal Vlaanderen rekening houden met de evolutie van het coronavirus en hieraan gekoppelde eventuele bijkomende beslissingen vanwege de overheden. We willen de clubs zowel bij de praktische als sporttechnische voorbereiding(en) van de competitiestart zeker voldoende tijd gunnen.

Update Corona 14 mei 2020 - sportdienst Bree

Beste sportvrienden,

 

Ondertussen heb ik het nieuws gekregen dat het wachten is op het ministeriële besluit tot morgen en met in het weekend een update FAQ.

 

Jullie kunnen wel al aan de slag gaan.

 

Voor alle locaties in eigendom van Stad Bree (terreinen rond sporthal Olympia, zwembad De Sprink, Sportterrein op de Boneput, ….) zal de werking gecoördineerd worden via mij om te vermijden dat iedereen aan de sporthal staat op maandag, 18/05 op hetzelfde uur. We verdelen de uren en het terrein. Enkel wie een goedkeuring heeft vanuit de sportdienst, mag het terrein betreden. Dus mail je voorstel zo snel mogelijk naar mij indien jullie van plan zijn om volgende week outdoor op te starten op een terrein in eigendom van Stad Bree. Jullie mogen indien jullie op een ander terrein opstarten dit ook doormailen. Deze lijst wordt gecommuniceerd aan de politie zodat zij op de hoogte zijn indien zij klachten ontvangen van buren, mensen die voorbij komen, …

 

Iedereen is ZELF verantwoordelijk voor de geldende richtlijnen te volgen en te blijven volgen. We zijn allemaal blij dat er een opening gecreëerd is voor bepaalde sporten. Respecteer deze vrijheid door je goed aan de regels te houden met aandacht voor ‘social distance’ en ‘hygiëne’ zodat we nog lang mogen sporten en ook hopelijk de andere sporten ook mogen opstarten in de komende weken. Je mag altijd je plan van aanpak doormailen zodat we jullie kunnen helpen, advies geven of bijsturen. Ook jullie sportfederaties hebben protocollen uitgeschreven specifiek voor jullie sport. Ga hier zeker te raden.

 

Heb je specifieke vragen, opmerkingen, voorwaarden, …  bezorg ze mij. Indien hier geen duidelijk antwoord op is vanuit het Ministeriële Besluit, stellen we de vraag via de gouverneur aan de ‘veiligheidsraad’ ter verduidelijking. De eerste vraag die we vandaag gesteld hebben, is of trainingen ook kunnen door gaan in een heel grote privétuin. Hierop hebben we nog geantwoord gekregen.

 

Speelplaatsen van scholen wordt negatief geadviseerd vanuit de crisiscel. Hier is alles in volle voorbereiding om terug leerlingen te ontvangen, speelplaatsen worden opgedeeld in zones voor bepaalde leerjaren. Deze zones gaan we niet extra belasten door sportverenigingen.

 

Belangrijk: alle sportaccommodaties blijven gesloten! Deel duidelijk aan jullie leden mee dat er geen sanitair, douches, kleedkamers ter beschikking zijn. Ga thuis naar het toilet, voor je naar je sportles komt. Breng je eigen drinkbus mee (liefst hervulbaar voor het milieu). Ouders zetten hun kinderen af in sportkleren en verlaten daarna het terrein. Ouders blijven niet hangen om naar de les te kijken.

 

Er komen geen versoepelingen meer tot 8 juni. Helaas kunnen we alle sporten nog niet bedienen, ik denk hierbij aan indoor-sporten. We begrijpen dat het heel jammer is, helaas kunnen we hier geen verandering in brengen, ook al kunnen jullie het op een veilige manier organiseren. Dit ligt in handen van de Nationale Veiligheidsraad.

 

Veel succes,

Keep it save,

Mvg,

Mireille Vanoosterhout

Diensthoofd sport Stad Bree

Transfernieuws Seniors

Onze sportieve cel heeft prachtig werk verricht om de spelerskern van KOFC te behouden en zelfs versterken. De ambitie om in het komende seizoen beter te doen, werd met enkele transfers kracht bijgezet. De hoop is dan ook om op alle fronten een rol van betekenis te kunnen spelen.

Het B-team kan na een prachtige 2de plaats vorig seizoen alleen maar beter doen door kampioen te spelen.

Bij onze U21 is de ambitie om goed voetbal op de mat te brengen in een goede teamspirit en de jongens klaar te stomen voor het trapje hoger.

 

Volgende spelers zullen de rangen bij de seniors vervoegen:

Hoydongs Bram (RC Reppel)

Van Geenen Liam (St. Elen)

Loos Bert (Waterloos VV)

Slegers Gertjan(HO Molenbeersel)

Meus Jarno (RC Reppel)

Vandewaerde Jeroen (KGS Bree-Beek)

Marien Jordi (KFC Diepenbeek)

Leekens Jordy (As-Niel United)

Trainersstaf Seniors voor het seizoen 2020 – 2021

T1 Vandijck Mario (eerste seizoen)

T2 Damm Mike (eerste seizoen)

2de elftal  Princen Kevin (eerste seizoen)

Keeperstrainer Princen Kevin

B-team Ramaekers Kevin

U21 Jos Engelen en Stefan Kovacs (eerste seizoen)

Terreinen niet betreden

!!! AANDACHT AANDACHT !!!
Beste leden, supporters en dorpsgenoten. Onze vrijwilligers hebben al onze pleinen (ook trainingsplein) ingezaaid met het oog op het aankomend seizoen. GELIEVE NIET MEER TE VOETBALLEN OP ONZE TERREINEN! DANK BIJ VOORBAAT. DE VRIJWILLIGERS

Wil je voetballen bij KOFC?

Wil je in het seizoen 2020-2021 graag bij KOFC komen voetballen? Dat kan want wij zijn nog opzoek naar jeugdspelers vanaf U5 tot en met U21! Zou je graag bij onze seniors komen sjotten? Ook dat is mogelijk geef ons een seintje op jeugdkofc@gmail.com , opitterfc@gmail.com of stuur een privé berichtje naar onze Facebook pagina. Dan nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Update Coronavirus - sportdienst

Onderwerp: Update richtlijnen Nationale Veiligheidsraad

 

Beste sportvereniging en gebruikers van de sportaccommodaties,

 

De nationale veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april om de strenge coronamaatregelen stapsgewijs te versoepelen.

 

Vanaf 4 mei gelden de volgende richtlijnen:

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal 2 personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak +2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Vb nieuw toegelaten: tennis, golf, vissen, kajak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief.
 • Wat betreft het gebruik van materiaal (speren, tennisballen, …):
  Elke sport is daarin anders. De momenteel gekende coronamaatregelen spreken zich nog niet uit (het zou kunnen dat we daarover meer gaan lezen in de uitvoeringsbesluiten) over het delen van materiaal, maar weet dat dit een bron van besmetting kan zijn. Het is dus aan te raden de richtlijnen van jullie federatie te bekijken.

 

 

De Nationale veiligheidsraad maakte ook een stappenplan bekend dat voor de sportsector vanaf 4 mei in fases zal worden toegepast (zie onderstaande link). Omdat er voor de sportsector toch nog onduidelijkheden zijn, heeft men extra duiding gevraagd omtrent volgende prioritaire vragen:  https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/heropstart-sportsector-fase-1-nieuwe-regelgeving-vanaf-4-mei/

 

De beslissing omtrent het al dan niet doorgaan van de sportkampen in de zomer is uitgesteld naar eind mei.

 

Nog veel goede moed in deze vreemde tijden,

blijf gezond en blijf bewegen in/rond uw kot,

Mvg,

Mireille Vanoosterhout

Gediplomeerde jeugdtrainer

Als club streven we er naar om al onze jeugdtrainers de nodige cursussen te laten volgen om uw zoon of dochter de juiste en aangepaste begeleiding te kunnen geven.

Indien geïnteresseerd, neem zo snel mogelijk contact op met de GC. Voor de starterscursus kan je alle informatie vinden op onderstaande link.

http://www.belgianfootball.be/nl/getuigschrift-c

U5 te gast bij K.R.C. Genk

Onze U5, hier naast hulptrainer Senne, kregen de mogelijkheid om een wedstrijd van K.R.C. Genk bij te wonen. Brian Heynen, die zijn eerste voetbalstappen in Opitter zette, werd speciaal in de gaten gehouden.

Genk won weliswaar de wedstrijd tegen Eupen met 2-0 maar zo te zien was het niet echt een hoogstaande wedstrijd.

Enkele nieuwe spelregels

 •  Een speler kan al voor het begin van een wedstrijd een rode kaart  krijgen. Dat gebeurt als de speler zich al tijdens de opwarming misdraagt. De trainer kan de speler dan nog wel wisselen met een andere speler.
 • Bij een penaltyreeks mag de doelman op elk moment gewisseld worden.
 • Bij de aftrap mogen voetballers de bal in beide richtingen trappen, dus ook naar achter. 
 • Voor commentaar op de leiding wordt geen indirecte, maar een directe vrije trap toegekend. Als een speler vanuit het eigen zestienmetergebied zijn ongenoegen laat horen, kan dat dus leiden tot een strafschop.
 • 'Triple punishment', de driedubbele straf. Voor een overtreding in het zestienmetergebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen, hoeft niet noodzakelijkerwijs meer een rode kaart, strafschop én schorsing te volgen.
 • Een speler die geblesseerd raakt na een overtreding waarvoor een gele of rode kaart wordt uitgedeeld, wordt voortaan binnen de lijnen behandeld en niet langer buiten het veld". Voordien werd een team benadeeld als een speler verzorging nodig had, omdat dat korte tijd tot een ondertal leidde.
 • Een nekverwarmer of een bivakmuts dragen is niet toegelaten. Een muts is wel toegelaten op voorwaarde dat ze dezelfde kleur is als het truitje ofwel zwart. De hele ploeg moet dezelfde kleur gedragen worden.
 • Bij de seniors moet de onderkleding zoals slidingbroeken en (thermo)shirts van dezelfde kleur zijn als de hoofdkleur van de mouwen van het shirt of de broek. Bij de jeugd niet, maar moet de kleur van de onderkleding voor alle spelers van eenzelfde ploeg hetzelfde zijn.
 • Tape of soortgelijk materiaal, op de buitenzijde van de kousen, moet in dezelfde kleur zijn als dat deel van de kousen waarop het wordt aangebracht. 
Abonneren op Welkom op de website van Kon. Opitter FC RSS